Domus Mater, Cracow
Domus Mater, Cracow
Banner background

Historia Domus Mater

  1. Home
  2. Historia Domus Mater

„Dom – Matka”, czyli Dom Macierzysty, to pierwszy klasztor Księży Sercanow w Polsce.

Powołany do istnienia 31 marca 1928 roku na czele którego stanął ks. Kazimierz Wiecheć, pierwszy polski Sercanin. Gdy wrócił do Polski po studiach i kilkuletniej pracy we Włoszech zamieszkał w Krakowie, w domu księży emerytów przy ul. św. Marka 10. Decyzją metropolity krakowskiego ks. Adama kardynała Sapiehy Kraków-Płaszów został wybrany na najlepszą lokalizację dla przyszłego klasztoru. Jesienią 1928 roku ks. Kazimierz przeniósł się do wynajętego domu przy ul. Koszykarskiej 7 podejmując tam pracę duszpasterską.

 

W 1929 roku decyzją Rady Miasta Krakowa  przekazano Sercanom działkę przy ulicy Saskiej. Budowa ruszyła pełną parą w 1930 roku. We wrześniu poświęcono kamień węgielny. Prace posuwały się na tyle szybko, iż w roku 1931 księża mogli już zamieszkać w nowym domu. W listopadzie tegoż roku do kościoła uroczyście wprowadzono XV wieczny obraz Matki Bożej, dar Państwa Cichoniów, który dzisiaj jest czczony jako wizerunek Matki Bożej Płaszowskiej - Matki Błogosławionego Macierzyństwa.

 

W 1932 roku otwarto Niższe Seminarium, czyli szkołę średnią dla chłopców, obok już istniejącego domu zakonnego i parafii. Wspólnota sercańska rozwijała się, jednak sielanka nie trwała długo. We wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Na początku okupacji w klasztorze znaleźli schronienie wysiedleńcy, natomiast 25 marca 1940 roku klasztor zajął Wehrmacht. W budynku stacjonowali żołnierze niemieccy i tzw. policja granatowa.  Po wojnie podjęto decyzję o dobudowaniu drugiego skrzydła klasztoru. W 1952 roku władze komunistyczne zorganizowały w budynkach klasztornych szpital dla psychicznie chorych kobiet, który później przemianowano na psychiatryczny szpital dziecięcy. W tym czasie księża mieli do dyspozycji jedynie jedno piętro klasztoru.

Wartym odnotowania faktem w historii tego miejsca jest wielokrotna obecność w budynku klasztoru w latach 1950-1978, ówczesnego biskupa, arcybiskupa i kardynała Karola Wojtyły.

 

Poważne zmiany zaczęły zachodzić po upadku systemu komunistycznego w Polsce. W roku 1993  budynek klasztoru na nowo stał się własnością Księży Sercanów. Zdewastowany budynek oraz obejście zostało ponownie przeznaczone do celów apostolskich zgromadzenia.

 

W latach 2009-2013 cały obiekt został poddany gruntownej modernizacji. Uzyskał on m.in. dodatkowe piętro, zaadaptowane podpiwniczenie, dobudowane hole i ciągi komunikacyjne. Decyzją ówczesnych władz zakonnych część dotychczasowego klasztoru przeznaczono na przyszły Dom Pielgrzyma. Remontowi temu przewodził w Krakowie ks. Grzegorz Kurzaj, natomiast z ramienia prowincji ówczesny ekonom prowincjalny ks. Zdzisław Kozioł i ks. Ireneusz Kmieć. Działania te poprzedzone były długoletnimi pracami przygotowującymi odpowiednią dokumentację i serię pozwoleń. We wrześniu 2012 roku decyzją prowincjała ks. Artura Saneckiego misję organizacji struktury i wyposażenia budynku pod przyszłą wspólnotę i działalność gospodarczą zlecił ks. Włodzimierzowi Płatkowi. Współpracownikiem mianowany został ks. Tomasz Wierzbicki. Był to czas wytężonej pracy przy równoczesnym topniejącym zasobie finansów przeznaczonym na to dzieło. 

 

W styczniu 2013 roku na nowo w murach domu zamieszkała wspólnota zakonna. 28 lutego 2013 roku otwarty został Domus Mater. W budynku tym obok części gościnnej dla pielgrzymów i turystów znalazły się takie duszpasterstwa jak: Centrum Zdrowia Rodziny w ramach którego zaczęły być organizowane kursy dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, poradnie psychologiczno-rodzinne, spowiedź i kierownictwo duchowe dla narzeczonych, małżonków, wdowców, towarzyszenie rodzicom „dziecka utraconego”, wspieranie duchowej adopcji; przy Centrum zaczęła działać poradnia Naprotechnologii; duszpasterstwo „Transplantacja TAK” oraz Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców Talent. Rozpoczęto organizację rekolekcji dla księży. Uroczyste poświęcenie domu miało miejsce 13 października przez bpa Jana Zająca.

 

Warto też dodać, iż w aktualnych pomieszczeniach Domus Mater, przez długie lata wychowywał się, studiował a następnie pracował naukowo i zamieszkiwał ks. prof. Stanisław kardynał Nagy, długoletni przyjaciel i doradca św. Jana Pawła II. Warto wspomnieć, że w dniu otwarcia domu (28.02.2013) ks. Kardynał ofiarował pierwszemu dyrektorowi Domus Mater ks. Włodzimierzowi Płatkowi wierną kopie obrazu Matki Bożej Płaszowskiej – Błogosławionego Macierzyństwa, który znajduje się po dziś dzień w holu recepcji, polecając to nowe dzieło Księży Sercanów opiece Maryi. Postać ks. kard. Stanisława upamiętniona została, poza żywymi wspomnieniami, otwarciem w Domus Mater 5 czerwca 2014 roku, w pierwszą rocznicę Jego śmierci, Izby Pamięci. Pośród licznych osobistych rzeczy i pamiątek znaleźć można te najdroższe sercu śp. ks. kard. Stanisława Nagyego, korespondencję z przyjacielem Karolem Wojtyłą – św. Janem Pawłem II.

 

Przez kolejne lata Domus Mater sukcesywnie powiększało grono Gości odwiedzających nasz Dom, a tym samym Kraków i okolice. W roku 2014 do działalności Domus Mater dołączony został budynek przy ul. Przewóz 3, tzw. Biały Dom, w którym zaadoptowane zostały pomieszczenia na część hostelową. W 2015 roku  Domus Mater otrzymało nominację w kategorii HOTEL ROKU 2015 HRS DEALS. Rokrocznie wyróżniany jest przez wiodący na rynku turystycznym amerykański portal TRIPADVISOR jako obiekt noclegowo-konferencyjny budzący wysokie zaufanie Gości. Rok 2019 przyniósł kolejne zmiany, w czerwcu obiekt został skategoryzowany jako hotel DOMUS MATER***.

Rooms

Comfort & cosiness

ul. Saska 2C
30-715 Cracow, Polska

Newsletter
Subscribe to our newsletter and stay up to date with our promotions and special offers.

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Domus Mater, ul. Saska 2C, 30-715, Kraków . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved