Domus Mater, Krakow
Domus Mater, Krakow
Tło banera

Historia Domus Mater

  1. Home
  2. Historia Domus Mater

„Dom – Matka”, czyli Dom Macierzysty, to pierwszy klasztor Księży Sercanow w Polsce.

Powołany do istnienia 31 marca 1928 roku na czele którego stanął ks. Kazimierz Wiecheć, pierwszy polski Sercanin. Gdy wrócił do Polski po studiach i kilkuletniej pracy we Włoszech zamieszkał w Krakowie, w domu księży emerytów przy ul. św. Marka 10. Decyzją metropolity krakowskiego ks. Adama kardynała Sapiehy Kraków-Płaszów został wybrany na najlepszą lokalizację dla przyszłego klasztoru. Jesienią 1928 roku ks. Kazimierz przeniósł się do wynajętego domu przy ul. Koszykarskiej 7 podejmując tam pracę duszpasterską.

 

W 1929 roku decyzją Rady Miasta Krakowa  przekazano Sercanom działkę przy ulicy Saskiej. Budowa ruszyła pełną parą w 1930 roku. We wrześniu poświęcono kamień węgielny. Prace posuwały się na tyle szybko, iż w roku 1931 księża mogli już zamieszkać w nowym domu. W listopadzie tegoż roku do kościoła uroczyście wprowadzono XV wieczny obraz Matki Bożej, dar Państwa Cichoniów, który dzisiaj jest czczony jako wizerunek Matki Bożej Płaszowskiej - Matki Błogosławionego Macierzyństwa.

 

W 1932 roku otwarto Niższe Seminarium, czyli szkołę średnią dla chłopców, obok już istniejącego domu zakonnego i parafii. Wspólnota sercańska rozwijała się, jednak sielanka nie trwała długo. We wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Na początku okupacji w klasztorze znaleźli schronienie wysiedleńcy, natomiast 25 marca 1940 roku klasztor zajął Wehrmacht. W budynku stacjonowali żołnierze niemieccy i tzw. policja granatowa.  Po wojnie podjęto decyzję o dobudowaniu drugiego skrzydła klasztoru. W 1952 roku władze komunistyczne zorganizowały w budynkach klasztornych szpital dla psychicznie chorych kobiet, który później przemianowano na psychiatryczny szpital dziecięcy. W tym czasie księża mieli do dyspozycji jedynie jedno piętro klasztoru.

Wartym odnotowania faktem w historii tego miejsca jest wielokrotna obecność w budynku klasztoru w latach 1950-1978, ówczesnego biskupa, arcybiskupa i kardynała Karola Wojtyły.

 

Poważne zmiany zaczęły zachodzić po upadku systemu komunistycznego w Polsce. W roku 1993  budynek klasztoru na nowo stał się własnością Księży Sercanów. Zdewastowany budynek oraz obejście zostało ponownie przeznaczone do celów apostolskich zgromadzenia.

 

W latach 2009-2013 cały obiekt został poddany gruntownej modernizacji. Uzyskał on m.in. dodatkowe piętro, zaadaptowane podpiwniczenie, dobudowane hole i ciągi komunikacyjne. Decyzją ówczesnych władz zakonnych część dotychczasowego klasztoru przeznaczono na przyszły Dom Pielgrzyma. Remontowi temu przewodził w Krakowie ks. Grzegorz Kurzaj, natomiast z ramienia prowincji ówczesny ekonom prowincjalny ks. Zdzisław Kozioł i ks. Ireneusz Kmieć. Działania te poprzedzone były długoletnimi pracami przygotowującymi odpowiednią dokumentację i serię pozwoleń. We wrześniu 2012 roku decyzją prowincjała ks. Artura Saneckiego misję organizacji struktury i wyposażenia budynku pod przyszłą wspólnotę i działalność gospodarczą zlecił ks. Włodzimierzowi Płatkowi. Współpracownikiem mianowany został ks. Tomasz Wierzbicki. Był to czas wytężonej pracy przy równoczesnym topniejącym zasobie finansów przeznaczonym na to dzieło. 

 

W styczniu 2013 roku na nowo w murach domu zamieszkała wspólnota zakonna. 28 lutego 2013 roku otwarty został Domus Mater. W budynku tym obok części gościnnej dla pielgrzymów i turystów znalazły się takie duszpasterstwa jak: Centrum Zdrowia Rodziny w ramach którego zaczęły być organizowane kursy dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, poradnie psychologiczno-rodzinne, spowiedź i kierownictwo duchowe dla narzeczonych, małżonków, wdowców, towarzyszenie rodzicom „dziecka utraconego”, wspieranie duchowej adopcji; przy Centrum zaczęła działać poradnia Naprotechnologii; duszpasterstwo „Transplantacja TAK” oraz Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców Talent. Rozpoczęto organizację rekolekcji dla księży. Uroczyste poświęcenie domu miało miejsce 13 października przez bpa Jana Zająca.

 

Warto też dodać, iż w aktualnych pomieszczeniach Domus Mater, przez długie lata wychowywał się, studiował a następnie pracował naukowo i zamieszkiwał ks. prof. Stanisław kardynał Nagy, długoletni przyjaciel i doradca św. Jana Pawła II. Warto wspomnieć, że w dniu otwarcia domu (28.02.2013) ks. Kardynał ofiarował pierwszemu dyrektorowi Domus Mater ks. Włodzimierzowi Płatkowi wierną kopie obrazu Matki Bożej Płaszowskiej – Błogosławionego Macierzyństwa, który znajduje się po dziś dzień w holu recepcji, polecając to nowe dzieło Księży Sercanów opiece Maryi. Postać ks. kard. Stanisława upamiętniona została, poza żywymi wspomnieniami, otwarciem w Domus Mater 5 czerwca 2014 roku, w pierwszą rocznicę Jego śmierci, Izby Pamięci. Pośród licznych osobistych rzeczy i pamiątek znaleźć można te najdroższe sercu śp. ks. kard. Stanisława Nagyego, korespondencję z przyjacielem Karolem Wojtyłą – św. Janem Pawłem II.

 

Przez kolejne lata Domus Mater sukcesywnie powiększało grono Gości odwiedzających nasz Dom, a tym samym Kraków i okolice. W roku 2014 do działalności Domus Mater dołączony został budynek przy ul. Przewóz 3, tzw. Biały Dom, w którym zaadoptowane zostały pomieszczenia na część hostelową. W 2015 roku  Domus Mater otrzymało nominację w kategorii HOTEL ROKU 2015 HRS DEALS. Rokrocznie wyróżniany jest przez wiodący na rynku turystycznym amerykański portal TRIPADVISOR jako obiekt noclegowo-konferencyjny budzący wysokie zaufanie Gości. Rok 2019 przyniósł kolejne zmiany, w czerwcu obiekt został skategoryzowany jako hotel DOMUS MATER***.

Zimmer

Komfort und Bequemlichkeit

ul. Saska 2C
30-715 Krakow, Polska

Newsletter
Abonnieren Sie den Newsletter

Um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen, verwendet die Website Cookies, die im Browser gespeichert werden. Detaillierte Informationen zum Verwendungszweck und zur Möglichkeit, Cookie-Einstellungen zu ändern, befinden sich in den Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie auf ALLE AKZEPTIEREN klicken, stimmen Sie der Verwendung von Technologien wie Cookies und der Verarbeitung Ihrer im Internet gesammelten persönlichen Daten wie IP-Adressen und Cookie-IDs durch [Domus Mater, ul. Saska 2C, 30-715, Kraków] für Marketingzwecke zu (einschließlich automatisches Anpassen der Werbung an Ihre Interessen und die Vermessung deren Effektivität). Sie können die Cookie-Einstellungen in den Einstellungen ändern.

Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert